Tag: corona vaccine

સમાચાર
ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ૨ જાન્યુઆરીએ કોરોના વેક્સીન નુ કરશે ટ્રાય રન.

ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ૨ જાન્યુઆરીએ કોરોના વેક્સીન નુ કરશે...

જાન્યુઆરી 2021માં ભારતને કોરોનાની વેક્સિન મળી જશે.એવામા વેક્સિન આવતા પહેલા સરકાર...

સમાચાર
ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ૨ જાન્યુઆરીએ કોરોના વેક્સીન નુ કરશે ટ્રાય રન.

ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ૨ જાન્યુઆરીએ કોરોના વેક્સીન નુ કરશે...

જાન્યુઆરી 2021માં ભારતને કોરોનાની વેક્સિન મળી જશે.એવામા વેક્સિન આવતા પહેલા સરકાર...