સમાચાર

ગોધરામાં નોટરી પાસે સ્ટેમ્પપેપર પર ખોટી નાણાની કબુલાત કરાવીને કરેલી ચેક રીટર્નની ખોટી  ફરિયાદમાં આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવતી અદાલત.

ગોધરામાં નોટરી પાસે સ્ટેમ્પપેપર પર ખોટી નાણાની કબુલાત કરાવીને...

ગોધરામાં નોટરી પાસે સ્ટેમ્પપેપર પર ખોટી નાણાની કબુલાત કરાવીને કરેલી ચેક રીટર્નણી...

ગુજરાત રાજ્યમાં ગત 24 કલાકમાં કોરોનાના 1790 નવા પોજેટીવ કેસ નોંધાયા.,જાણો વિગત

ગુજરાત રાજ્યમાં ગત 24 કલાકમાં કોરોનાના 1790 નવા પોજેટીવ...

ગુજરાત રાજ્યમાં ગત 24 કલાકમાં કોરોનાના 1790 નવા પોજેટીવ કેસ નોંધાયા

દેશમાં  છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના  ૫૩ હજારથી પણ વધારે પોજેટીવ કેસ નોંધાયા

દેશમાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના ૫૩ હજારથી પણ વધારે પોજેટીવ...

2021માં પ્રથમ વખત નોંધાયા 53 હજારથી વધુ કોરોના પોજેટીવ કેસ

ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી ૧૧મી જાન્યુઆરીથી શરુ થશે શાળા - કોલેજો.,જાણો વિગત

ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી ૧૧મી જાન્યુઆરીથી શરુ થશે શાળા - કોલેજો.,જાણો...

ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી ૧૧મી જાન્યુઆરીથી શરુ થશે શાળા - કોલેજો.,જાણો વિગત

ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ૨ જાન્યુઆરીએ કોરોના વેક્સીન નુ કરશે ટ્રાય રન.

ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ૨ જાન્યુઆરીએ કોરોના વેક્સીન નુ કરશે...

જાન્યુઆરી 2021માં ભારતને કોરોનાની વેક્સિન મળી જશે.એવામા વેક્સિન આવતા પહેલા સરકાર...